Expert­tjänster

Borgå museums sakkunniga svarar på frågor och rådger. Kulturhistoriska föremål, fotografier, bildkonst, naturhistoria samt områdets kulturmiljö och östra Nylands lokalmuseer hör till våra specialområden.

Kansliet betjänar

I kansli- och arkivbyggnad (Stadshusgatan 21) betjänas kunder må-fr 9-16. Besökstiden bör reserveras i förväg. Allmänna frågor: 040 838 0556 eller info@porvoonmuseo.fi

asiantuntijapalvelut_11_2022_jari_nieminen_06

Fråga experten

Museets personal svarar gärna på allmänhetens frågor. Vi betjänar så fort som möjligt per telefon eller skriftligt. Rådgivning och artbestämning är i huvudsak gratis. Mer omfattande forskningar är avgiftsbelagda.

Föremålssamlingen och historiska arkivet

information, identifiering och tidsbestämning
juha.jamback@porvoonmuseo.fi

Konst

bildkonst och konstnärer
lillemor.jordas@porvoonmuseo.fi

Naturvetenskapliga samlingen

artbestämning (Finlands natur) solveig.bergholm@porvoonmuseo.fi

Fotografsamlingen

bildservice, museet fotografier från östra Nyland
hannele.tenhovuori@porvoonmuseo.fi

J. L. Runebergs hem

hemmuseets verksamhet och samlingar
susanna.widjeskog@porvoonmuseo.fi

Östnyländska museer och samlingar

mai.joutselainen@porvoonmuseo.fi

Samlingstjänster

Museets samlingar, arkiv och bibliotek står till förfogande för forskare. Forskningsmaterial lånas inte ut, kopior fås mot ersättning. Materialet får inte publiceras utan lov. Besökstiden bör reserveras på förhand.

Allmänna frågor: 040 838 0556 eller info@porvoonmuseo.fi