Borgå museiförening

museoyhdistys_11_2022_jari_nieminen_03

Föreningens första tider

Diskussionen om att grunda ett museum i Borgå kom i gång i slutet av 1800-talet. På den tiden fanns det redan några museer i Finland. Det första öppnades i Brahestad på 1860-talet. I Borgå tog museifrågan fart när Borgå stad beslutade riva eller sälja rådhusbyggnaden som var i dåligt skick och hade blivit överflödig. Det uppstod diskussion om att skydda rådhuset och hålla det i användning, vilket ledde till att staden överlät byggnaden till den museiförening som man stod i beråd att grunda. Föreningens konstituerande möte hölls 29.5.1896 och därefter tog man itu med att restaurera byggnaden. Samtidigt inleddes en föremålsinsamling, som lade grunden för Borgå museums samlingar, och museet kunde öppnas för allmänheten i januari 1897.

Borgå museiförening rf äger fortfarande Borgå museum och svarar för dess samlingar och verksamhet. Samarbetet med Borgå stad har under årtiondenas lopp blivit tätt. Museet verkar i byggnader som staden äger och av museiföreningens åtta styrelseledamöter är två utsedda av stadsstyrelsen i Borgå. Enligt en överenskommelse producerar Borgå museum de museitjänster som staden behöver och Borgå stad upprätthåller museet ekonomiskt. Borgå museum svarar också för J. L. Runebergs hem, Walter Runebergs skulptursamling och Borgå stads konstsamling.

Borgå museiförening rf har som ändamål är att upprätthålla ett museum, som är öppet för allmänheten. Genom inköp och genom att ta emot donationer samlar, bevarar och vårdar museet det materiella kulturarvet och konst i Borgåbygden och östra Nyland, samt utforskar, förmedlar kunskap om och ställer ut det. Med stöd av statsmedel är museet också regionalt ansvarsmuseum för östra Nyland och det bedriver även annan musei- och utställningsverksamhet.

Bli medlem i Borgå museiförening!

Borgå museiförening rf – Porvoon museoyhdistys ry önskar alla som är intresserade av kulturarvet i Borgåtrakten välkomna till föreningen. Medlemskapet berättigar till fritt inträde till Borgå museum och inbjudan till utställningsvernissager och specialguidningar samt ger 20 % rabatt på varorna i museibutiken.  

Borgå museiförening tar emot donationer och testamenten.

Medlemsavgiften i Borgå museiförening är 25 € för årsmedlemmar och 250 € för ständiga medlemmar.

Bli medlem