Tag kontakt

Frågor eller feedback? Kontakta oss!

yhteystiedot_11_2022_jari_nieminen_05 crop

Museer

Gamla rådhuset

Ågatan 45
06100 Borgå
040 197 5557

Holmska gården

Mellangatan 11
06100 Borgå
0400 407 475

J.L. Runebergs hem

Aleksandersgatan 3
06100 Borgå
040 489 9900

Kansliet

Kansliet och post

Stadshusgatan 21
06100 Borgå

Allmänna förfrågningar

040 838 0556
info@porvoonmuseo.fi

Frågor?

Administrativa tjänster

JohannaLehto-Vahtera_SannaJohansson
Johanna Lehto-Vahtera

Museidirektör
0440 800 227

JaanaHaapoja_SannaJohansson
Jaana Haapoja

Kanslichef
040 187 9050

InariPorkka_SannaJohansson
Inari Porkka

Kommunikationsassistent
040 187 9096

Samlingar och arkiv

JuhaJamback_SannaJohanssonJuhaJamback_SannaJohansson
Juha Jämbäck

Samlingschef & teamledare; föremålssamlingar, basutställningar & historiskt arkiv, donationer
040 736 6840

HanneleTenhovuori_SannaJohansson
Hannele Tenhovuori

Museilektor; bildarkiv
040 543 5424

LillemorJordas_SannaJohansson
Lillemor Jordas

Forskare; konstsamlingar och föremåls- & verklån
040 717 0231

SusannaWidjeskog_SannaJohansson
Susanna Widjeskog

Amanuens; Borgå stads samlingar och J.L. Runebergs hem
040 734 4369

SolveigBergholm_SannaJohansson
Solveig Bergholm

Amanuens; naturhistoriska samlingar
040 833 4464

Heidi Gustafsson

Textilkonservator
040 736 6514

Publikt arbete

HanneleTenhovuori_SannaJohansson
Hannele Tenhovuori

Museilektor & teamledare; kulturarvspedagogik
040 543 5424

MargarethaJamback_SannaJohansson
Margaretha Jämbäck

Museilektor & teamledare; konstpedagogik
040 566 9663

SusannaKaunisto_SannaJohansson
Susanna Kaunisto

Museibutiksföreståndare
040 187 8989

AnneBackman_SannaJohansson
Anne Backman

Utställningsvakt & guide
040 180 9502

Sanna Johansson

Utställningsvakt & guide
040 187 9665

JennyTornroos_SannaJohansson
Jenny Törnroos

Utställningsvakt & guide
040 187 9339

SirkkuMannerkoski_SannaJohansson
Sirkku Mannerkoski

Museibiträde & -städerska
040 187 9288

Museum med regionalt ansvar i östra Nyland

KirsiToivonen_SannaJohansson
Kirsi Toivonen

Byggnadsforskare & teamledare; kulturmiljötjänster
040 580 7627

RiikkaMustonen_SannaJohansson
Riikka Mustonen

Arkeolog
040 580 7759

AnnikaKorhonen_SannaJohansson
Annika Korhonen

Expert inom byggnadsvård
040 580 7812

MaiJoutselainen_SannaJohansson
Mai Joutselainen

Kulturarvsforskare; regionala museitjänster 
040 734 4042

Museiteknik

KatjaSillanpaa_SannaJohansson
Katja Sillanpää

Museimästare
040 657 9554