Med familjen till museet

Museet är en ypperlig plats att spendera tid på tillsammans med familjen. Man kan bekanta sig med och prata om utställningarna tillsammans. Det gör ingenting om de vuxna inte kan svara på barnens alla frågor. Man kan fundera på saker tillsammans eller fråga museets personal. Borgå museums utställningar lämpar sig för alla åldrar och man kan ställa frågor om utställningarnas innehåll av personalen.

perheenkanssa museoon_kapea

Aktiviteter för barn

I Gamla rådhuset kan man spela bingo. Bingo-spelet testar uppmärksamheten: hittar du alla de föremål som finns i rutnätet i museets utställningar? Och vem får först bingo?

Man kan bekanta sig närmare med paret Johan Holm och Lovisa Lagus, som bodde i Holmska gården, genom att färglägga en egen version av deras porträtt. I Holmska gårdens första våning finns verkstadsutrymmet Konkarongen. En del av året används utrymmet för utställningar.

Till övre våningens utställning kan man förbereda sig med en orduppgift. I orduppgiften fyller man i egna ord i en berättelse om Holmska gården och gör på så vis en egen version av museiguidningen, som man sedan kan läsa medan man besöker utställningen. Alltså ett ögonblick, en hurdan familj bodde egentligen i huset förr?

Att uppmärksamma

Man kan inte röra sig i museet med barnvagn. Båda museibyggnaderna är från 1700-talet och trösklarna är ställvis höga och det finns inga hissar. Man kan lämna barnvagnen i Holmska gårdens tambur under museibesöket.

 Museets WC-utrymmen finns i Holmska gårdens källarvåning. Till utrymmet leder en smal, krökt trappa. Barnen kan uppleva utrymmen som skrämmande. Det finns ingen speciell plats för blöjbyte i WC-utrymmen.

Man får inte ta med sig mat eller dryck till museets utställningar. Det finns ingen lämplig plats att äta en egen matsäck på i museibyggnaderna.

Varför får man inte röra någonting i museet?

Det finns två orsaker. För det första kan historiska föremål vara behandlade med ämnen som är farliga att röra. För det andra kan det skada museiföremålen om man rör dem. Människohuden innehåller en olja som kan förorsaka bestående märken eller skada unika föremål om man rör dem. Föremålen slits även av beröring. Det är museets uppgift att bevara de föremål som tillhör samlingarna för framtiden. Därför måste man handskas med dem på ett annat sätt än vanliga föremål.

Måste man vara tyst i museet?

Man måste inte vara tyst i museet, men det är bra att ta hänsyn till andra museibesökare.