Om oss

yhteystiedot_11_2022_jari_nieminen_05 crop

Borgå museum

Verksamhetsidé

Borgå museum är ett av Finlands äldsta museer. Det grundades 1896 och har från början upprätthållits av Borgå museiförening rf. Museet omfattas av det lagstadgade systemet för statsandelar. Borgå museum är också regionalt ansvarsmuseum i östra Nyland. Museet slår vakt om, upprätthåller, undersöker och förmedlar det materiella och immateriella kultur- och naturarvet i Borgå och östra Nyland. Museet producerar sakkunnig- och utställningstjänster samt museipedagogiska tjänster i museilokalerna, ute i regionen och på nätet. Det har också en museibutik.

Museets omfattande samlingar består av föremål, konstverk, naturhistoriska prover och tillhörande fotoarkiv och historiska arkiv.

Gamla rådhuset

Borgå museums historia är på många sätt knuten till Gamla rådhuset. I rådhusets rum kan man bekanta sig med museets utställningar men också med byggnadens särpräglade historia. Efter Borgå brand (1760) byggdes det mycket. Från den tiden är också Gamla rådhuset, som är den äldsta rådhusbyggnaden i vårt land (1762–1764). Gamla rådhuset med sitt klocktorn är en symbol för den gamla staden och den världsliga makten. Förut verkade stadens förvaltning, magistraten och rådet samt ordningsmakten i byggnaden. Rådhusets mest glansfulla dagar inföll under Borgå lantdag 1809, när adeln och borgarståndet sammanträdde i dess salar. Då var Finland en del av kejsardömet Ryssland.

Rådhuset användes för sitt ursprungliga syfte in på 1880-talet. Borgå museiförening räddade byggnaden från rivning och inledde museiverksamhet där 1896. Borgå stad äger byggnaden och grundrenoveringen av den blev färdig 2009.

Rådhuset står visserligen i en backe, men det fanns lera i markgrunden, vilket ledde till att marken gav efter och byggnaden började sjunka. En bidragande orsak kan ha varit att de som byggde huset hade för lite erfarenhet av att bygga stenhus. Under årens lopp har byggnaden reparerats så att den inte längre sjunker, men sneda dörröppningar och sluttande golv hör till husets särdrag.

VanhaRaatihuone

Holmska gården

Borgå museum verkar vid Rådhustorget i Gamla rådhuset och i Holmska gården, som är uppkallad efter borgaren Johan Holm. Stenhuset byggdes på 1760-talet och hade ursprungligen ett mansardtak och ingång från gården. I bottenvåningen sköttes affärerna, medan familjen bodde i den övre våningen. Under 1800-talet verkade bagerier i huset, bland annat schweiziska konditorer, och en ny ytterdörr från torget till bageributiken öppnades på 1860-talet. År 1919 köptes huset för museets behov. Numera är det Borgå stad som äger huset.

Museibesökarna är också välkomna in på Holmska gårdens innergård, där det finns en mängd uthus. I en stadsgård på 1700-talet behövdes det även plats för husdjur och förråd för bland annat matvaror, kläder, kärror och vagnar.

På Holmska gårdens innergård finns också en liten byggnad kallad Wikmans, vars dekorativa yttre drar till sig uppmärksamhet. Från början var det här en bagarstuga. Museets gårdskarl Paul Wikman bodde här på 1920–1930-talen. Han var också konstnär och museet har några av hans verk i sina samlingar.

Utställningarna i Holmska gården handlar om livet på 1700-talet, vilket är en tid som Borgå museum har speciellt mycket föremål från i sina samlingar. Interiörerna är fiktiva och har ingen direkt anknytning till specifika personer.

HolminTalo