Samlingarna

Museisamlingarna berättar om gångna tider. 

kokoemat_11_2022_jari_nieminen_07

Äldre museisamlingar, såsom Borgå museums, utgör rikliga skattkammare. Museet vårdar föremålen, konstverken, fotografierna o.s.v. i sina samlingar. Detta ansvar är museets viktigaste uppgift. Föremålen är källor för forskning, förmedlande erfarenheter och information om gångna Borgåbors liv. Fotografierna, dokumenten och bildkonsten kompletterar berättelsen. 

Borgå museums samlingar är ett resultat av 125 års insamling. Museet grundades år 1896 och från första början har målsättningen varit att bevara Borgånejdens och östra Nylands kulturarv. 

I museisamlingarna ingår spår från olika tider. I Borgå museums kulturhistoriska samlingar finns rikligt med material från 1700- och 1800-talet, såsom möbler, textilier och dräkter, musikinstrument, vapen, lås, kärl, klockor ja verktyg. I samlingen ingår mycket sådant som är unikt för hela landet. I museets konstindustrisamling ingår Borgåfabriken AB Iris produktion från sekelskiftet 1900; jugendkeramik, belysningsarmaturer och av Louis Sparre planerade möbler.  

Borgå är konstnärernas stad. I museets konstsamling ingår verk av Ville Vallgren, Albert Edelfelt och många andra lokala konstnärer.

Borgå naturhistoriska museiförenings samlingar införlivades med i Borgå museums samlingar år 2007. Naturhistoriska samlingen består av naturhistoriska preparat.  

Borgå museums samlingar utökas i främsta hand genom donationer.

Samlingarna