Barken Amandas sista färd

MED Amanda

Våren 1876 sattes A.F. Ljungbergs förmåga som kapten på prövning. Borgåbarken Amandas saltlast från St Ybes var delvis stormskadad då hon nådde Skagerrak den 25 mars. Man kryssade i snötjocka och ankrade för att reparera seglen. En vecka senare fortsatte färden över Kattegatt. I hård storm drev Amanda mot den svenska kusten. Inga ankare höll. Nödflagg hissades, men ingen hjälp stod att få. För att rädda liv, skepp och last kapades masterna, som svepte med sig mer än beräknat. Men fartyget läckte inte och bogserades morgonen den 12 april mot Köpenhamn av ångfartyget Bien. Amanda förklarades kondemnerad och lasten förstörd, men Ljungberg hade lyckats rädda sin besättning.

Jørgen Dahl i Köpenhamn målade Borgå museums märkligaste skeppsporträtt föreställande barken Amandas kamp mot naturens krafter. Ljungberg iklädd oljerock och sydväst och ropar ut order, masterna är kapade och besättningen i full färd med att lösgöra bråte. Tavlan har tillhört kapten Ljungberg.

MED Amanda

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma