Glosholmen – från fyr till muminhus

Glosholmen

Glosholmen är belägen sydväst om Stor-Pellinge. På 1800-talet placerades där en lotsstation för den yttre farleden. År 1835 byggdes även ett fyrtorn. Snart märkte man dessvärre att fyren var felplacerad för den lockade fartygen till närbelägna grund. Fyren på Glosholmen släcktes och en ny fyr uppfördes på Söderskär år 1862. Efter detta fungerade fyren på Glosholmen som en båk utan ljus.

Under andra världskriget ansåg försvarsmakten att fyren utgjorde en fara eftersom den kunde fungera som ett landmärke för fiendens bombplan och den sprängdes år 1940. Trots att endast ruinerna av fyren återstår går det lätt att känna igen både formen och det röda taket. Familjen Janssons dotter Tove tillbringade sina somrar i Pellinge skärgård och fascinerades av fyrens speciella form och den blev förebilden för hennes välkända Muminhus.

Glosholmen

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma