Guldgalärens druvhagel

kartessi druvhagel

Under Stora nordiska krigets sista år 1721 sjönk en rysk galär vid Risskär ytterom Emsalö. Namnet Guldgalären fick krigsfartyget på grund av sin last. Det berättades att det fanns 14 tunnor guld ombord. Under flera århundraden lockades mången att bärga vrakets värdefulla last. Redan året efter att fartyget sjönk anlände andra ryska galärer för att rädda lasten. Under det följande årtiondet gjordes bärgningsförsök vid Risskär med dykare och dykarklocka från England. Också under 1900-talet besöktes vraket upprepade gånger. På grund av alla dessa bärgningsförsök är det på havsbottnen liggande fartyget mycket illa skadat.

På 1960-talet bärgades druvhagel för mynningsladdade kanoner från Guldgalären. En del ingår i Borgå museums samlingar. Druvhagel består av metallhagel packade i en påse av segeltyg som slits sönder då kanonen avfyras. Målet är att med denna ammunition döda och såra motståndarens soldater på ett möjligast brett område.

kartessi druvhagel

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma