Keramikhundarna från Staffordshire

keramiikkakoirat

Keramikhundarna från Staffordshire hörde till 1800-talets mest populära inredningsdetaljer i England och Skottland. De blev även vanliga reseminnen för finska sjömän, från kapten till jungman.

Staffordshire hänvisar till tillverkningsorten, inte till rasen. Hundarna som stod parvis var av rasen King Charles Spaniel, som var populär i engelska hovet, speciellt på 1840-talet under drottning Victorias tid. Keramikfigurerna tillverkades också i mindre skala vid andra fabriker runt om i England och Skottland och andra djurpar såsom lejon, hästar och zebror förekom även.

I Skottland flyttade man dessa Wally dugs (lokaldialekt för hund av porslin) från spiselkransen till fönsterbrädet för att visa sin borgerliga status. Snart uppstod historien om hur sjömanshustrun svängde hundarnas nosar utåt som tecken åt sin älskare att hennes man var till sjöss.

keramiikkakoirat

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma