Bildarkivet

MED Zacki-ja-Kalle

Gamla fotografier är fascinerande och berättar om det förflutna. Borgå museums bildsamling har en betoning på ämnen från Borgå och Borgåtrakten från slutet av 1800-talet till nutid. De äldsta bilderna är dagerrotypier från mitten av 1800-talet. Även andra exempel på tidiga fotografiska metoder ingår i samlingarna.
Större helheter i samlingen är Eino Nurmis bildsamling, Georg Christiernins bildsamling, Runebergs hems bildsamling, som överfördes till Borgå museums bildarkiv år 2001, samt John Granlunds, Natalia Linséns, Hjalmar Lindfors, John Linséns och Modeens samlingar.
Eino Nurmis bildsamling är den största separata enheten av bilder och omfattar ungefär 10 000 bilder. Fotografen Eino Nurmis samling innehåller främst bilder från Borgå, men även från de närliggande kommunerna. Han har fotograferat människor, företag, evenemang, idrott och förändringar i miljön. Den till Borgå museum år 1997 donerade Studio Foto Eriksson samlingen är omfattande och består av 17 800 bilder. I den år 1999 donerade Borgå landskommuns bildsamling finns över 3 000 bilder och negativ.

Läs mer