Miniatyrmodell av barken Regina

MED Regina

Bertil Karlssons skickligt utförda miniatyrmodell av barken Regina ger en unik och nära inblick i byggandet av fartyg på 1870-talet i Borgå. Det tremastade segelfartyget blev färdigt i Hammars år 1874 och det byggdes av Abraham Andersson och hans österbottniska snickare. Fartyget seglade i decennier till både europeiska och amerikanska hamnar. Det fraktade i ett senare virke från det Eklöfska företaget i Borgå till Spanien. Sin sista resa seglade det från Kanada till Spanien lastat med virke. Fartyget förstördes under första världskriget av en tysk u-båt i närheten av Barcelona.

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma