Barken Hanna Maria

PIENI Hanna Maria

I februari 1866 sträcktes kölen för Borgås dittills största fartyg. Barken Hanna Maria byggdes kopparfast i furu, med ett lästetal på 393, för Leonard Simolin av byggmästare Abraham Andersson och hans österbottniska arbetslag. Fem månader senare löpte hon av stapeln i Hammars hälsad av hurrarop och kanonsalvor från hamnens fartyg. Döpt efter redarens två döttrar seglade hon på sin första färd med en 20 man stark besättning under kapten Robert Hacklins befäl.

Hanna Maria var känd som en snabb djuphavsseglare. Hon gjorde långfärder till Nord- och Sydamerika samt Ostindien, men som Borgåflottans övriga skepp fraktade hon också virke till Sydeuropa och salt och vin hem till Borgå. Tidvis anlöpte hon även inhemska hamnar som Uleåborg och Pernåviken.

År 1890 såldes ¾ av Hanna Maria till Oscar Simolin och hon omdöptes till Vänskapen. M. F. Ekqvist, fartygets kapten sedan 17 år, ägde fortsättningsvis ¼. År 1892 såldes hon till Åland. Följande år förliste hon ytterom England.

PIENI Hanna Maria
Galjonsfigurerna Hanna och Maria, miniatyrmodell av Carl Johan Cedercreutz 1975

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma