Från trä till papper sjöledes

MED Tolkkisten sellu

August Eklöf köpte år 1885 Tolkis ångsåg. Några år senare blev han ivrig med ett nytt sätt att förädla trä d.v.s. cellulosatillverkning. Genom uppvärmning av träfliset uppstod cellulosa, som var ett ypperligt material vid tillverkning av papper för bl.a. dagstidningarnas ökade behov.

August Eklöf grundade den femte sulfitcellulosa fabriken i Finland invid Tolkis ångsåg. Som råvaror för cellulosan dög det som blev över från sågen. Fabrikens läge var bra, för råvarorna kunde flottas till fabriken och hamnen var tillräckligt djup för de större fartygen. Sommartid flottades pappersveden längs åarna till kusten. Vid öppet vatten avhämtade fraktfartyg  den färdiga cellulosan. Vintertid drog ett femtiotal hästar cellulosabalarna till Borgå, där de sedan lastades på tåget.

MED Tolkkisten sellu

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma