Virtuella kaffe: Salt, socker och citron – Matlagning på 1700- och 1800-talen

Salt_sött_citron_Niclas_Warius pieni

Den Virtuella kaffestunden ordnas igen onsdagen 22.3 kl. 1718. Den här gången får vi lära känna matlagningens och kryddornas värld via Lovisa stadsmuseums nya utställning Salt, socker och citron Matlagning på 1700- och 1800-talen. Ulrika Rosendahl, intendent för Lovisa stadsmuseum föreläser om ämnet.

Vårvinterskaffet fortsätter Borgå museums – Museum med regionalt ansvar i östra Nyland virtuella kaffeserie, i vilken experter från områdets museer berättar om aktuella och intressanta ämnen, som på ett omfattande sätt berör östra Nylands historia samt nutid. Kaffestunderna ordnas fyra gånger per år via Teams och de är öppna för alla.

Kom till kaffestunden här.  Ingen förhandsanmälan. Tillställningen är tvåspråkig.