AB Iris

Arvet efter fabriken AB Iris utgör en såväl nationellt som internationellt betydelsefull samling av konst och formgivning vid Borgå museum. Fabriken grundades i Borgå 1897. Den bärande tanken var att skapa äkta och ändamålsenliga bruksföremål för gemene man i enlighet med den engelska Arts and Crafts -rörelsens principer. Detta som en motvikt till den industriella serieproduktionen. 

Den svensk-italienska konstnären Louis Sparre var företagets verkställande direktör och en av grundarna. Han ansvarade även för företagets möbelplanering. Keramikavdelningen leddes av den belgisk-engelska konstnären och keramikern Alfred William Finch. Fabriken fanns vid Brunnsgatan i Borgå och dess produkter såldes bl.a. i företagets affär i centrala Helsingfors. I Borgå sysselsatte fabriken både skickliga hantverkare och övriga anställda. AB Iris verkade endast i några år. Att framställa högklassiga handgjorda varor till moderata priser visade sig omöjligt. År 1902 var konkursen ett faktum. 

Borgå museums samling med föremål av AB Iris hör till de största i Finland med över 300 föremål planerade av Louis Sparren och A.W. Finch.

AB Iris är ett av Borgå museums ansvarsområden inom TAKO-museernas nationella samarbetsnätverk för dokumentering och samlingsarbete.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

SaaraHopea

Saara Hopea-Untracht

I Borgå museums samlingar ingår en omfattande helhet bestående av olika föremål ur Hopea-Untrachts produktion, hennes personliga föremål och fotografier.