Föremålssamlingarna

esinekokoelmat_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_02

Borgå museums föremålssamlingar har under 125 års tid utökats främst genom donationer. Museet har sedan grundandet (1896) haft som sin målsättning att bevara Borgånejdens och östra Nylands kulturarv.
I Borgå museums föremålssamlingar ingår rikligt med material från 1700- och 1800-talet. Formgivningen har också en viktig roll i samlingen. Konstindustrisamlingen består av jugendkeramik tillverkat vid AB Iris, möbler av Louis Sparre samt glas och smycken formgivna av Saara Hopea-Untracht. I den tidsmässigt omfattande keramik- och glassamlingen ingår allt från ostindiskt importporslin till och keramik av Savilinna Yhtiö Oy.
Borgå museums möbelsamling är anmärkningsbar. Den har växt till sin nuvarande omfattning bl.a. via några större donationer. Nämnvärda testamentdonationer under 1900-talet är greve Carl Alexander Armfelts, Valter Sjöbergs, John Linséns samt Annie och Berta Edelfelts donationer. Dessa består bl.a. konst, keramik och möbler.
Föremål och dokument som berör Borgå stads historia har insamlats sedan slutet av 1800-talet. Borgås administrativa historia syns också i samlingarna via material som berör Borgå lantdag (1809). Kulturarvet som förknippas med lantdagen är fortsättningsvis ett tyngdpunktsområde inom Borgå museums dokumentationsarbete. I stadens historia har skråväsendet en central betydelse och till samlingarna hör en omfattande helhet av föremål och dokument som berör skråväsendet.
Sedan 1980-talet har museet aktivt bevarat vardagliga bruksföremål samt material från de efterkrigstida nödåren. Affärslivet i Borgå har också sin plats i samlingarna. Till exempel då verksamheten vid Borgå Tekniska Fabrik lades ner år 1992 mottog museet material från fabriken till sina samlingar.

Läs mer
SaaraHopea

Saara Hopea-Untracht

I Borgå museums samlingar ingår en omfattande helhet bestående av olika föremål ur Hopea-Untrachts produktion, hennes personliga föremål och fotografier.  

iris_11_2022_jari_nieminen_01

AB Iris

Borgå museums samling med föremål av AB Iris hör till de största i Finland med över 300 föremål planerade av Louis Sparren och A.W. Finch.