Saara Hopea-Untracht

Saara Hopea-Untracht (1925–1984) verkade som formgivare inom ett flertal områden: hon planerade möbler för Majander Oy, arbetade som renritare för Taito Oy, formgav glasföremål för Notsjö glasbruk och smycken för familjen företag Ossian Hopea i Borgå. Hon formgav även ett antal emaljerade och keramiska föremål för Wärtsilä-Arabia. Då hon bodde i New York på 1960-talet tillverkade Hopea-Untracht emaljerade kopparföremål samt himlar av varierande material. Efter att hon flyttat tillbaka till Borgå hängav hon sig åt textilkonsten. 

I Borgå museums samlingar ingår en omfattande helhet bestående av olika föremål ur Hopea-Untrachts produktion, hennes personliga föremål och fotografier.  

Saara Hopea-Untracht hör till Borgå museums ansvarsområden inom TAKO-museernas nationella samarbetsnätverk för dokumentering och samlingsarbete.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

iris_11_2022_jari_nieminen_01

AB Iris

Borgå museums samling med föremål av AB Iris hör till de största i Finland med över 300 föremål planerade av Louis Sparren och A.W. Finch.