Fenomenet Iris

iris_11_2022_jari_nieminen_01

9.6.2023 – 1.4.2024 Holmska gården och Gamla rådhuset

Borgå museums kommande utställning presenterar företaget Aktiebolaget Iris. Företaget innebar en omvälvning av finländsk formgivning och förde den starkt samman med den internationella jugendstilen. AB Iris grundades i Borgå år 1897 och fungerade till år 1902. Fabrikens nyckelpersoner var konstnärerna Louis Sparre och A. W. Finch.  I utställningen Fenomenet Iris berättas fabrikens historia och presenteras även konstverk av Sparre och Finch.

Utställningen visas i Holmska gården och i stora salen i Gamla rådhuset.

Borgå museums Irissamling är omfattande och det har bedrivits forskning i samband med den sedan 1950-talet. Inom finländsk formgivning är samlingens betydelse som källa unik. Utställningen som öppnas i juni berättar mer ingående om Irisfabrikens betydelse vid sekelskiftet 1800–1900. Formspråket för Iris är färgrikt och modigt. I det förenas bildkonst, hantverk och material av hög kvalitet i Arts and Crafts-anda.