Sjömanskistan

Merimiesarkku

Under de långa resorna bevarade sjömannen sina ägodelar i en sjömanskista. Kistan placerades framför sjömannens koj, och kunde brukas både som bänk och bord. I kistan förvarades kläder, arbetsredskap och souvenirer att ta med sig hem. Det mindre facket lämpade sig för Bibeln, brev, skrivdon och värdesaker. En duktig sjöman kändes igen på hans praktfulla kista.

Den här sjömanskistan från slutet av 1800-talet kommer från Sarvsalö i Pernå.

Merimiesarkku

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma