Borgå lantdag 1809

Publikationen berättar om händelserna i Borgå år 1809. Boken är skriven av Merja Herranen. Borgå museiförenings publikationer nr 7; 32 sidor.

Pris

10 €