Louis Sparre – Möbelkonst

Publikationen lyfter fram Borgå-företaget Aktiebolaget Iris (1897-1902) grundare Louis Sparres unika produktion. Boken är skriven av Marketta Tamminen och Juha Jämbäck. Borgå museiförenings publikationer nr 9; 120 sidor.

Pris

35 €