Drömmarnas lustgård – Fredrika Runebergs blomstrande oas och nyttoträdgård

Fredrika Runeberg (1807–79) talade blommornas språk. På dessa sidor får läsaren titta in i nationalskaldens hustrus eget paradis, en värld full av skönhet och dofter. Boken närmar sig temat från många håll, samt är tilltalande illustrerad med fotograf Maarit Lehtos storartade fotografier av växterna i olika belysning och stämning. Som bokens skribenter har fungerat Anna Paulina Eklöf, Aaja Peura och David Stokes samt Susanna Widjeskog, som också har redigerat verket. Borgå museiförenings publikationer nr 10; 114 sidor.

Pris

30 €