Kulturarv, kulturliv

Borgå museiförening grundades i maj 1896. Dess mål var att rädda det gamla rådhuset från 1764 som var i dåligt skick och att bedriva museiverksamhet i Borgå med omnejd. 125 år senare står byggnaden kvar med bibehållen värdighet, och Borgå museiförening svarar än idag för Borgå museum. Jubileumsboken ger en överblick över föreningens och museets historia från grundandet fram till vår tid. Den skildrar museets utveckling till en regionalt inflytelserik institution och central kulturaktör i Borgå. Författaren, filosofie magister Marketta Tamminen, var chef för Borgå museum 1980-2004. Borgå museiföreningens publikationer nr 13; 192 sidor

Pris

30 €