Walter Runebergs skulptursamling

Walter Runeberg (1838–1920) var en av sin tids mest betydande skulptörer. Då han studerade i Köpenhamn, Rom och Paris anammade han den nyklassiska stilen som idealiserade antikens Grekland och Rom.

Efter skulptören död donerade konstnärens arvingar en omfattande skulptursamling till Borgå stad. Samlingen på över hundra verk bestod bl.a. av en stor porträttsamling, skisser för monumentalverk och även verktyg.

I Walter Runebergs skulptursamling finns utkast i gips för många bekanta verk till påseende. Bland dessa kan man nämna Alexander II:s monument vid Senatstorget i Helsingfors, Finlands första stora marmorskulptur Apollo och Marsyas, statyerna föreställande Per Brahe i Åbo och Brahestad samt statyn föreställande konstnärens far J.L. Runeberg, som finns i Esplanadparken i Helsingfors och som en mindre version i Runebergsparken i Borgå.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Yrjö A. Jänttis konstsamling

I samlingen ingår finsk konst från 1800-talets slut fram till 1980-talet. Bland den drygt tusen verk stora samlingen finns målningar, grafik, skulpturer samt även teckningar och medaljer.

RuneberginKoti

J.L. Runebergs hems samlingar

Museets samlingar består av föremål som tillhört familjen Runeberg, samt av konstverk såsom målningar av Marcus Larson och skulpturer av familjens son Walter Runeberg. I samlingen ingår dessutom fotografier, böcker