Övriga samlingar

RuneberginKoti

Borgå museum svarar för vården av J.L. Runebergs hems samlingar, Walter Runebergs skulptursamling och Borgå stads konstsamlingar. Därtill svarar Borgå museum för den forsknings-, vård- och utställningsverksamhet som berör Borgå stads konstsamling i samarbete med Borgå stads kulturtjänster.

Borgå museum är det enda museet på området som gör samlingsarbete, forskar samt även svarar för andra instansers samlingar. Arbetet sköts i enlighet med samarbetsavtalet som slutits mellan Borgå museiförening och Borgå stad.

Läs mer

Yrjö A. Jänttis konstsamling

I samlingen ingår finsk konst från 1800-talets slut fram till 1980-talet. Bland den drygt tusen verk stora samlingen finns målningar, grafik, skulpturer samt även teckningar och medaljer.

RuneberginKoti

J.L. Runebergs hems samlingar

Museets samlingar består av föremål som tillhört familjen Runeberg, samt av konstverk såsom målningar av Marcus Larson och skulpturer av familjens son Walter Runeberg. I samlingen ingår dessutom fotografier, böcker och ett arkiv.