J.L. Runebergs hems samlingar

J.L. Runebergs hem är Finlands äldsta hemmuseum. Nationalskalden J.L. Runeberg dog år 1877. Hemmet hem löstes in av staten och öppnades för allmänheten 1882 som museum några år efter makan Fredrika Runebergs bortgång.

Museets samlingar består av föremål som tillhört familjen Runeberg, samt av konstverk såsom målningar av Marcus Larson och skulpturer av familjens son Walter Runeberg. I samlingen ingår dessutom fotografier, böcker och ett arkiv. Största delen av hemmets föremål är utställda i hemmuseets interiörer. Bland föremålen finns bl.a. möbler i biedermeier, kärl, textilier och konst.

Borgå museum svarar för hemmuseets forsknings-, samlings- och utställningsarbete. Borgå stad svarar för museets öppethållning och kundservice. 

Finska staten äger såväl museifastigheten som lösöret som ingår i samlingen. Svenska Litteratursällskapet svarar för vården av arkivsamlingen.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Yrjö A. Jänttis konstsamling

I samlingen ingår finsk konst från 1800-talets slut fram till 1980-talet. Bland den drygt tusen verk stora samlingen finns målningar, grafik, skulpturer samt även teckningar och medaljer.