Yrjö A. Jänttis konstsamling

Yrjö A. Jäntti föddes i Borgå 1905. Han studerade litteraturhistoria, konsthistoria och nationalekonomi. Under åren 1926–1968 arbetade han för WSOY, från år 1952 som verkställande direktör. Med förlagsbranschen bekantade han sig under många studieresor till Förenta staterna och olika europeiska länder.

Jäntti intresserade sig för det finska kultur- och konstlivet och började samla en egen konstsamling. Sina första konstverk köpte han i slutet av 1920-talet, men först då han pensionerat sig 1969 kunde han ägna sig helhjärtat åt konstsamlandet. Han önskade öppna sin konstsamling för den stora allmänheten, varför han året innan sin bortgång 1985 donerade samlingen till Borgå stad.

I samlingen ingår finsk konst från 1800-talets slut fram till 1980-talet. Bland den drygt tusen verk stora samlingen finns målningar av bl.a. A. W. Finch och Juhani Linnovaara, grafik av Tuula Lehtinen, Lauri Ahlgren och Kimmo Kaivanto, skulpturer av Raimo Utriainen, Tapio Junno och Kaija-Riitta Iivonen samt även teckningar och medaljer.

Yrjö A. Jänttis konstsamling ägs av Borgå stad.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

RuneberginKoti

J.L. Runebergs hems samlingar

Museets samlingar består av föremål som tillhört familjen Runeberg, samt av konstverk såsom målningar av Marcus Larson och skulpturer av familjens son Walter Runeberg. I samlingen ingår dessutom fotografier, böcker