Oktanten

MED oktantti

Avlagd examen i navigation krävdes av såväl kapten som styrman. Ett av mätinstrumenten som användes vid navigering var oktanten.

Oktanten konstruerades av John Hadley år 1731 och tillverkades kommersiellt från och med mitten av 1700-talet. Den gjordes vanligen i ädelträ, senare även i metall och instrumentet kompletterades med olika linser. Namnet fick oktanten från den graderade sektorbågen som utgör 1/8 av en cirkel. Den var billigare än efterföljaren sextanten och användes därför av många ända in på 1900-talet. 

Med oktanten mäter man himlakroppars höjd över horisonten. Den spegelförsedda vridbara armen skjuts längs den graderade bågen och med hjälp av gradskalan, reflektionerna i speglarna och tidpunkten för observationen räknar användaren ut sin egen latitud.

Bildens oktant har tillhört kapten Åhman och är köpt i den engelska hamnstaden North Shields av W.H. Moralee.

MED oktantti

Lue myös

villasaksirapu

Fripassagerare

Invasiva arter har, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats av människan till nya områden. Sjöfartens roll är betydande. Under segelfartygens tidsperiod kunde organismer vara fästa vid skrovet, som havstulpanen, eller frön kunde

Kultaranta II

Kultaranta II – porvoolaista veneenrakennustaitoa parhaimmillaan Tasavallan tärkein vene on Kultaranta, jolla presidentti liikkuu kesäaikaan Naantalissa kesäasuntonsa Kultarannan vesillä. Nykyinen presidentti Sauli Niinistön käytössä oleva alus on järjestyksessä jo kahdeksas

Kadonneen Sahasaaren salaisuus

Kadonneen Sahasaaren salaisuus Porvoonjokea etelään päin matkatessa vastaan tulee Hamarin edustalla salaperäinen saarirykelmä – Sahasaaret. Umpeen kasvaneiden saarten rantamilla näkyy lahonneita paalujen raatoja, kanavan tapainen väylä ja rakennelmien jäänteitä. Tunnelma