Hanna Frosterus-Segerstråle

Konstnären Hanna Frosterus-Segerstråle (1867-1946) studerade först vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors och fortsatte därefter sina studier i Paris. Hon lyckades kombinera ett lyckligt familjeliv med sitt konstnärskap, vilket var en ovanlighet bland epokens kvinnliga konstnärer. Åttabarnsmammans favoritmodeller var av rent praktiska skäl de egna barnen i sina vardagsbestyr. I barnkammaren gjorde konstnären ständigt akvareller och teckningar, skildrandet av de livliga modellerna krävde snabba tekniker.  De intima stunderna blev till känslig konst. Hon var även känd som barnboksförfattare. I Borgå museums samlingar ingår målningar samt teckningar och skisser av Frosterus-Segerstråle, som donerats till museet av konstnärens släkt år 2009.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Ville_Vallgren_11_2022_jari_nieminen_03

Ville Vallgren

Skulptören Ville Vallgren donerade på 1920-talet verk och arbetsredskap till Borgå museum. Till helheten hör 230 verk; skulpturer, miniatyrskulpturer och konstföremål samt möbler från ateljén i Alberga.

Johan Knutson

I Borgå museums samlingar finns målningar, teckningar och grafik av Johan Knutson. I samlingen ingår flera verk med anknytning till nationalskalden J. L. Runeberg.

Helga Sonck-Majewski

I samlingen finns Sonck- Majewskis målningar med blommotiv samt porträtt och även grafik såsom träsnitt med vyer från gamla stan i Borgå.

Albert_Edelfelt_11_2022_jari_nieminen_02

Albert Edelfelt

Edelfelt samlingen består av målningar, skisser, grafik, konstnärsredskap samt av ett omfattande personhistoriskt material. I museets föremålssamling finns rikligt med föremål som tillhört konstnären och hans familj.