Johan Knutson

Johan Knutson, född i Skåne anlände år 1840 till Finland för att delta i illustrerandet av verket Finland framstäldt i teckningar. Han stannade kvar i Finland och bodde den största delen av sitt liv i Borgå. Från år 1844 verkade han i flera decennier som teckningslärare vid Borgå gymnasium.

Knutson bodde till en början i Helsingfors och målade porträtt. Knutson är även känd för sina humoristiska genremålningar av allmogen samt för sina karikatyrer av societetens sällskapsliv. I Finland föredrogs mer idealiserade skildringar av människor och landskap, vilket även blev utmärkande för Knutson.  På 1860-talet tog konstnären intryck av den Düsseldorfska romantiken och speciellt av den svenska konstnären Marcus Larson som då bodde i Borgå. Efter att ha arbetat tillsammans med Larson målade Knutson naturlandskap som månskens- och havsvyer. Senare fokuserade han sig på skildrandet av idylliska skärgårdsvyer och havsvikar.

I Borgå museums samlingar finns målningar, teckningar och grafik av Johan Knutson. I samlingen ingår flera verk med anknytning till nationalskalden J. L. Runeberg.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Ville_Vallgren_11_2022_jari_nieminen_03

Ville Vallgren

Skulptören Ville Vallgren donerade på 1920-talet verk och arbetsredskap till Borgå museum. Till helheten hör 230 verk; skulpturer, miniatyrskulpturer och konstföremål samt möbler från ateljén i Alberga.

Helga Sonck-Majewski

I samlingen finns Sonck- Majewskis målningar med blommotiv samt porträtt och även grafik såsom träsnitt med vyer från gamla stan i Borgå.

HannaFrosterusSegerstrale-Ellen_ja_Ingrid

Hanna Frosterus-Segerstråle

I Borgå museums samlingar ingår målningar samt teckningar och skisser av Frosterus-Segerstråle, som donerats till museet av konstnärens släkt år 2009.

Albert_Edelfelt_11_2022_jari_nieminen_02

Albert Edelfelt

Edelfelt samlingen består av målningar, skisser, grafik, konstnärsredskap samt av ett omfattande personhistoriskt material. I museets föremålssamling finns rikligt med föremål som tillhört konstnären och hans familj.