Ville Vallgren

Skulptören Ville Vallgren donerade på 1920-talet verk och arbetsredskap till Borgå museum. Samlingen har senare utökats. Till helheten hör 230 verk; skulpturer, miniatyrskulpturer och konstföremål samt möbler från ateljén i Alberga.

Skulptören Ville Vallgren (1855–1940) uppvuxen i Borgå inledde som 15-åring studier i arkitektur i Helsingfors och fortsatte år 1877 studera skulptur i Paris. Där verkade han i centrum av de rådande i konstriktningarna. Långt senare återvände Vallgren till Finland och bodde och arbetade i Alberga.

Bland Vallgrens motiv finns kvinnogestalter allt från Madonnor till danserskor.  Även olika känslor som glädje och sorg är viktiga teman. Också religiösa motiv och gravmonument ingår i Vallgrens produktion. Ville Vallgren är ett av Borgå museums ansvarsområden inom TAKO-museernas nationella samarbetsnätverk för dokumentering och samlingsarbete.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Johan Knutson

I Borgå museums samlingar finns målningar, teckningar och grafik av Johan Knutson. I samlingen ingår flera verk med anknytning till nationalskalden J. L. Runeberg.

Helga Sonck-Majewski

I samlingen finns Sonck- Majewskis målningar med blommotiv samt porträtt och även grafik såsom träsnitt med vyer från gamla stan i Borgå.

HannaFrosterusSegerstrale-Ellen_ja_Ingrid

Hanna Frosterus-Segerstråle

I Borgå museums samlingar ingår målningar samt teckningar och skisser av Frosterus-Segerstråle, som donerats till museet av konstnärens släkt år 2009.

Albert_Edelfelt_11_2022_jari_nieminen_02

Albert Edelfelt

Edelfelt samlingen består av målningar, skisser, grafik, konstnärsredskap samt av ett omfattande personhistoriskt material. I museets föremålssamling finns rikligt med föremål som tillhört konstnären och hans familj.