Helga Sonck-Majewski

Helga Sonck (1916–2015) föddes i Tallinn och växte upp i det flerspråkiga Viborg. År 1941 gifte hon sig med överstelöjtnant Karl Arnold Majewski, men äktenskapet blev kortvarigt då maken stupade följande år. Året därpå flyttade hon till Borgå och jobbade som farmaceut vid Gamla apoteket i Borgå.

Konstnärskapet kändes dock mer lockande och åren 1950–1953 studerade hon vid Finlands Konstakademis skola. Det var vid Borgå museum som konstnären höll sin första utställning år 1956. På tidigt 1950-tal målade hon i en stiliserande stil i en dämpad kolorit, sedan blev hennes palett klarare med en ofta glödande färgvärld.

I flera decennier var konstnären en av de centrala personligheterna i konstlivet i Borgå och hon var även med om att grunda Konstföreningen i Borgå år 1966. Helga Sonck-Majewski var en oförglömlig personlighet, ihågkommen för sin klädsel i ton i ton.

Samlingen erhölls som en del av en donation av konstnären Viggo Wallensköld år 2018. I samlingen finns Sonck- Majewskis målningar med blommotiv samt porträtt och även grafik såsom träsnitt med vyer från gamla stan i Borgå. Det tongivande för hennes konst är en omslutande kärlek till naturen. Redan i de tidigaste målningarna ingår motiv med maskrosor som var konstnärens favoritväxt.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

Ville_Vallgren_11_2022_jari_nieminen_03

Ville Vallgren

Skulptören Ville Vallgren donerade på 1920-talet verk och arbetsredskap till Borgå museum. Till helheten hör 230 verk; skulpturer, miniatyrskulpturer och konstföremål samt möbler från ateljén i Alberga.

Johan Knutson

I Borgå museums samlingar finns målningar, teckningar och grafik av Johan Knutson. I samlingen ingår flera verk med anknytning till nationalskalden J. L. Runeberg.

HannaFrosterusSegerstrale-Ellen_ja_Ingrid

Hanna Frosterus-Segerstråle

I Borgå museums samlingar ingår målningar samt teckningar och skisser av Frosterus-Segerstråle, som donerats till museet av konstnärens släkt år 2009.

Albert_Edelfelt_11_2022_jari_nieminen_02

Albert Edelfelt

Edelfelt samlingen består av målningar, skisser, grafik, konstnärsredskap samt av ett omfattande personhistoriskt material. I museets föremålssamling finns rikligt med föremål som tillhört konstnären och hans familj.