Konstsamlingen

taidekokoelmat_11_2022_jari_nieminen_02

Borgå museums konstsamling består främst av verk av konstnärer som varit verksamma i Borgå eller Borgåtrakten eller fortfarande verkar här eller av verk med Borgåanknytning.  Centrala helheter är Albert Edelfelt och Ville Vallgren samlingarna. Samlingen med verk av Frans Nyberg är även den omfattande och består av teckningar, grafik och målningar.  I samlingen finns även verk av Nils Schillmark, Johan Knutson, Hanna Frosterus-Segerstråle, Valle Rosenberg och Ragnar Ekelund. Samlingen utökades år 2018 med Wallenskölds och Sonck-Majewskis donationssamling som består av över 600 verk.  Borgå museum har även en anmärkningsvärd samling av Åke Hellmans målningar. 

Konsten har från första början varit en viktig del av Borgå museums verksamhet. Den första konstutställningen förverkligades redan år 1902 som ett Konsthistoriskt galleri. Det som visades var främst kopior på verk av konsthistoriens europeiska mästare. Samlingen som skulptören Ville Vallgren hade donerat på 1920-talet visades i Vallgren museet i Holmska gården. Sedan 1930-talet har Albert Edelfelts verk haft en central position i museets konstsamling. Konstverk av Edelfelt visas i Gamla rådhusets utställningsutrymmen. Museets konstsamling omfattar drygt 4 000 verk. Konstnärer från Borgå är välrepresenterade.  

I Borgå museums föremålssamling finns även konstnärredskap.

Läs mer
Ville_Vallgren_11_2022_jari_nieminen_03

Ville Vallgren

Skulptören Ville Vallgren donerade på 1920-talet verk och arbetsredskap till Borgå museum. Till helheten hör 230 verk; skulpturer, miniatyrskulpturer och konstföremål samt möbler från ateljén i Alberga.

Johan Knutson

I Borgå museums samlingar finns målningar, teckningar och grafik av Johan Knutson. I samlingen ingår flera verk med anknytning till nationalskalden J. L. Runeberg.

Helga Sonck-Majewski

I samlingen finns Sonck- Majewskis målningar med blommotiv samt porträtt och även grafik såsom träsnitt med vyer från gamla stan i Borgå.

HannaFrosterusSegerstrale-Ellen_ja_Ingrid

Hanna Frosterus-Segerstråle

I Borgå museums samlingar ingår målningar samt teckningar och skisser av Frosterus-Segerstråle, som donerats till museet av konstnärens släkt år 2009.

Albert_Edelfelt_11_2022_jari_nieminen_02

Albert Edelfelt

Edelfelt samlingen består av målningar, skisser, grafik, konstnärsredskap samt av ett omfattande personhistoriskt material. I museets föremålssamling finns rikligt med föremål som tillhört konstnären och hans familj.