Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna. Det har vi många duktiga lokala samlare att tacka för. 

Speciellt kan nämnas Carl-Johan Widéns fjärilssamling som omfattar över 10 000 objekt av drygt 900 arter, och som till stor del har insamlats i samma områden i närapå hundra år. Samlingen innefattar bl.a. tre i Pellinge med närområden insamlade objekt, som var de första individerna av helt nya arter för Finland: Örtknölflyet Heliothis adaucta från Kabböle 1943, Prydlig lövmätare Scopula ornata från Gäddrag 1953 och Gulbent rovfly Cosmia affinis från Hasselö 1963. Samlingen innehåller också många arter som inte längre påträffats i området.

Eino J. Seppänens fjärilssamling, med sina över 8 600 objekt av drygt 780 arter, innefattar utöver traditionellt preparerade vuxna fjärilar också drygt 400 larver av 290 arter. Arkivarie Eino J. Seppänen var en mycket kunnig amatör, som dessutom gav ut böckerna Suomen suurperhostoukkien ravintokasvit (1954) och Suurperhostemme talvehtimisasteet (1969).  

Museets tredje största fjärilssamling som går under namnet Arthur Magnussons samling innehåller långt över 4 500 objekt av nästan 700 arter. Magnusson som också var en mycket skicklig snickare hade själv tillverkat de två högklassiga skåpen som fjärilarna bevaras i.

Museets övriga insektsamlingar representerar främst regionens skalbaggsfauna. 

Blötdjuren och leddjuren härstammar till stor del utomlandsifrån.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler.

Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar.

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas.

Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert.