Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper tillsammans med uppgifter bl.a. om när och var växten samlades in. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert. 

En pärla bland samlingarna är Arthur Magnussons herbarium med sina cirka 1800 välbevarade och sakligt preparerade växter. Magnusson som på sin fritid också samlade fjärilar lyckades skapa sina storverk under 1900-talets fyra första decennier. 

Omfattande är också samlingarna av Ärla Backman (Pettersson) och Erik Pipping. Under åren 1939-44 samlade Ärla Backman, för sitt pro gradu arbete i botanik, in över tusen växter på naturståndorter i Pellinge. Erik Pipping, som fungerade som lärare i naturvetenskaper i Lovisa svenska samlyceum och år 1959 gav ut boken Skolflora, hade långt över 1500 växter i sin samling.

Mindre samlingar, men väl värda att nämnas, är flera mycket estetiskt vackra herbarier som skapats av ungdomar omkring sekelskiftet 1800-1900.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler.

Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar.

_DSC1035-KariHolopainen

Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna.

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas.