Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas och bevaras därefter i täta individuella lådor eller papperskuvert. De här grupperna artbestäms ofta på basen av sina pollen, och därför är det särskilt viktigt att pollen från olika prover inte kommer åt att blanda sig med varandra. 

Museets största samlingar av lavar är insamlade under 1940-50-talet. Borgå lyceums lektor Börje Olsoni samlade främst på växter, men tog också ett hundratal lavar. Han lyckades också i så hög grad inspirera sin elev, Karl-Gustav Widén, att Widén bidragit med närapå 350 prover av lavar.

Tjänsteansökningar

Bekanta dig också med

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler.

Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar.

_DSC1035-KariHolopainen

Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna.

Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert.