Naturhistoriska samlingarna

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Borgå museums naturhistoriska samling rymmer cirka 50 000 objekt. Samlingen har vuxit fram under en lång tid, och den fortsätter att växa tack vare donationer. De äldsta objekten är från mitten av 1800-talet. På basen av prover från olika tider och platser kan många förändringar i naturen upptäckas. Speciellt arter som försvunnit från vår natur, men vars kvarlevor bevarats i museisamlingar, är värdefulla som jämförelsematerial i dessa klimatförändringens tider.
En del av samlingen är monterad för utställningarnas behov, men de flesta djur och växter är konserverade med olika metoder. Materialet i Borgå museums naturhistoriska samling är betydelsefullt för vetenskapen och möter behoven hos forskare, myndigheter och personer med naturen som specialintresse.
Uppgifter om objekt i museets naturhistoriska samlingar hittas på Finlands Artdatacenters portal: Laji.fi
Direkt länk till lista över Borgå museums samlingar: https://laji.fi/observation/list?collectionId=HR.4171

Läs mer
luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Geologiskt material

Borgå museums geologiska samling består av mineraler och stenarter från olika delar av Finland. Museets utländska prover består av både slipade och naturliga halvädelstenar, samt fossiler.

Ryggradsdjur

Museets samlingar av inhemska ryggradsdjur innehåller såväl monterade objekt som för vetenskapen konserverade exemplar.

_DSC1035-KariHolopainen

Ryggradslösa djur

Bland de olika typerna av objekt i museets naturhistoriska samlingar står insekterna för det överlägset största individantalet, och bland dem fjärilarna.

luonnontiede_yleisesti_11_2022_jari_nieminen_03

Svampar och lavar

Svampar och lavar är varken växter eller djur, och det krävs inte mycket för att de skall bevaras. De insamlade proven pressas inte, utan torkas.

Växter

Borgå museum har omfattande växtsamlingar sk. herbarier. De flesta växterna är pressade, torkade och fästa på papper. Mossor däremot pressas i allmänhet inte, utan förvaras torkade i individuella kuvert.